Местни избори 2015 – Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ представи предизборната си програма

28.09.2015-preskonferenciaПо повод предстоящите местни избори бе дадена първата пресконференция на Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ – община „Тунджа”. Присъстваха кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Георгиев, кандидатите за общински съветници Нели Славова, Станчо Ставрев, Андон Кръстев, Живко Желев, кандидатът за кмет на село Веселиново Татяна Стоева, както и Председателят на Български антифашистки съюз – „Тунджа” и Председател на Отечествен съюз – „Тунджа” Калинка Косева.

В хода на пресконференцията бе представена кандидатската листа за общински съветници на коалицията, кандидатите за кметове, издигнати и подкрепени от Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“, Български антифашистки съюз „Тунджа” и Отечествен съюз – „Тунджа”, както и бяха споделени акценти от предизборната програма от кандидата за кмет Георги Георгиев, на кандидатите за кметове на населени места и за съветници от коалицията с мандат 2015-2019 г.

Кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Георгиев сподели относно листата с кандидати за общински съветници, че по професионална квалификация 17 от 21 кандидати са с висше образование – 5 от тях са педагози, двама – икономисти, четирима филолози или психолози, земеделските производители са 5, по един юрист и ветеринарен лекар, а останалите кандидати са с образователна степен „професионален бакалавър” или със средно образование. Относно възрастовата структура на листата Георги Георгиев сподели, че до 35-годишна възраст кандидатите са двама, 14 са на възраст до 55 години, а кандидатите над 55 години са трима. Обобщено бе, че всички кандидати за общински съветници от Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ са уважавани хора с достатъчно житейски опит, постигнали в своя личен и професионален живот необорими резултати, известни и авторитетни сред обществеността.

На срещата бе споделено, че след промените в Избирателния кодекс, при които кметове се избират в населени места с по над 100 жители, в община „Тунджа” кметове ще се избират в 40 населени места, като изключение правят селата Видинци, Асеново, Дряново и Драма. Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ издига 35 кандидати в тези 40 населени места и подкрепя други 5 независими кандидати в селата Тенево, Безмер, Симеоново, Савино и Ботево. Споделен бе и фактът, че според регистрациите на участници за изборите в населените места Савино и Коневец има само по един кандидат. Относно кандидатите за кметове на населени места от коалицията бе подчертано присъствието на млади и способни хора, както и на кметове многомандатници с доказани успехи.

„Постигнатото през последния мандат е една естествена основа, която ще надграждаме, но и ще предложим на нашите избиратели стройна и добре разработена предизборна програма”, сподели Георги Георгиев. Той очерта целите и приоритетите в развитието на община „Тунджа” в 8 аспекта: планиране и работа за по-доброто бъдеще на децата и на младите семейства, продължаване на осигуряваната подкрепа за възрастните хора и хората в неравностойно социално положение чрез развитие и разширяване на спектъра и обхвата на социалните услуги, грижа за здравето и сигурността на населението чрез нови инвестиции в здравеопазването и тясно взаимодействие с държавните институции, осигуряване на нови възможности за развитие на бизнеса и разкриването на нови работни места, продължаване на устойчивото развитие на община „Тунджа” чрез повече инвестиции в ремонт и рехабилитация на пътна, улична мрежа и обществени сгради, достъпност в обслужване на жителите на общината чрез повишаване качеството на осигуряваните услуги, утвърждаване на територията на община „Тунджа” като предпочитано място за отдих и туризъм чрез инвестиции в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство, създаване на нови условия за спорт и отдих заедно с младите хора. Като основни принципи на управление водачът на листата определи откритостта, отчетността, гарантирането на обществения интерес, активното използване на възможността за финансиране със средства от Европейския съюз, отговорното отношение към специфичните проблеми на населението в малките населени места, активният диалог с гражданите за развитието на общината, прозрачност, почтеност, отговорност и контрол при стопанисването и управлението на общинската собственост. Като главни приоритети в програмата на коалицията бяха представени подобряването на жизненият стандарт и качеството на живот, гарантирането на устойчив икономически растеж и иновации, развитие на техническата инфраструктура и опазване околната среда, изграждане на партньорство за териториално сътрудничество и сближаване. Представени бяха и най-важните мерки към тези приоритети. По думите на Георги Георгиев при срещите по населените места в община „Тунджа” програмата на Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ ще стане достояние на населението. Той отбеляза още, че програмата ще бъде обсъждана с хората по места, като ще бъде търсено тяхното активно мнение и нови предложения и ще бъде завършена окончателно след края на изборите. „Тази програма стъпва на Плана за развитие на община „Тунджа” за периода 2015-2020 г., на Втория програмен период от пребиваването на България в Европейския съюз, тази програма е съчетала в себе си всички фундаментални изисквания към работата на една българска и европейска община”, сподели още Георги Георгиев и пожела на себе си и на останалите кандидати от Коалиция „БСП-ЗС „Ал. Стамболийски“ при новия мандат тя да стане факт.

Председателят на Областния съвет на ЗС „Ал. Стамболийски” Иван Георгиев говори за развитието на община „Тунджа” от нейното създаване до превръщането й днес в еталон за община. Той не пропусна доброто взаимодействие на Земеделския съюз с БСП при работата за населението на община „Тунджа” и пожела успешна и чиста предизборна надпревара на коалицията.

Председателят на Български антифашистки съюз – „Тунджа” и Председател на Отечествен съюз – „Тунджа” Калинка Косева също изрази подкрепата си към коалицията и й пожела успех на изборите.

В края на срещата кандидатите споделиха, че осъзнават своята отговорност и мисия, както и готовността си отново да поемат своята отговорност при работата си за благото на община „Тунджа”.

About the Author :