Местна инициативна група „Тунджа” с най-добра усвояемост на средствата

DSC07845Местната инициативна група „Тунджа” е с най-висок процент на усвояемост на средствата – 99,36 %, от Стратегията за местно развитие сред всички МИГ-ове в цялата страна. Тази добра новина съобщи кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев на ХI Бизнес форум, който по традиция е част от празничните прояви, посветени на Деня на община „Тунджа”. Тази година темата на срещата с бизнеса беше „Стратегията за местно развитие на МИГ „Тунджа” – резултати и нови персперктиви”. На нея като гости присъстваха народният представител Кирчо Карагьозов, зам.-областният управител Диана Динкова, изпълнителният директор на РАО „Тракия” проф. Иван Върляков, общинското ръководство, деканът на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол доц. д-р Красимира Георгиева, доц. Косьо Стойчев от СУ „Св. Климент Охридски”, който беше ръководител на екипа, изготвил Общинския план за развитие на община „Тунджа” 2014-2020 г. и представители на местния бизнес. По традиция водещ на бизнес – форума беше зам.-кметът Пенчо Пенев.

DSC07846На срещата беше припомнено, че по подхода „ЛИДЕР” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2014 г. МИГ „Тунджа” е успяла да защити финансиране в размер на 3 782 850 лв. чрез Стратегията за местно развитие. Равносметката за изпълненото в края на периода е 55 сключени договора, по които е получена безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 065 493 лв. От тях 2 028 687 лв. е финансовата помощ по 37 проекта на бизнеса. Реално инвестицията в тунджанския бизнес за този период е по-голяма, защото в проектите местните предприемачи участват и със собствени средства.

Останалите проекти от Стратегията за местно развитие са на общината, читалища и неправителствени организации, които са защитили 1 036 706 лв. финансова помощ. Една част от проектите вече са завършени, други се довършват през тази година, но най-важното е, че потенциалът на подпомагането е използван максимално.

???????????????????????????????Председатлят на Управителния съвет на МИГ „Тунджа” и зам.-кмет на общината Станчо Ставрев направи обзор на спечелените проекти по отделните мерки. Той изтъкна, че МИГ „Тунджа” е уникална и с това, че е успяла да защити и работи и по други проекти. Тя реализира два проекта по Програмата за трансгранично-сътрудничество България и Турция и в същото време е лицензиран доставчик на социални услуги и благодарение на това вече няколко години защитава проект за обществена трапезария към фонд „Социална закрила”.

???????????????????????????????През новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони МИГ „Тунджа” ще може да работи по новия подход „Водено от общностите местно развитие”. Възможностите за финансиране там са по-големи, като за първи път в новата стратегия, която местната инициативна група трябва да разработи, се залага финансиране не само от Програмата за развитие на селските райони, но и от други оперативни програми. Така общия обем от финансова помощ, която МИГ „Тунджа” би могла да получи, ако успее да разработи добра стратегия за местно развитие, е близо 10 млн. лв., обясни експертът на МИГ „Тунджа” Георги Митев.

Това е сериозно предизвикателство,  в което МИГ „Тунджа” трябва да докаже своята експертност и натрупан опит.

„Свалям ви шапка, вие сте достатъчно качествени, за да си оправите живота сами”, коментира проф. Иван Върляков чутото като равносметка за постигнатото и предстоящото по Стратегията за местно развитие. Той не скри, че е бил много скептичен, когато на предни форуми се е говорило какви са възможностите на подхода „ЛИДЕР”, но „Тунджа” е опровергала съмнението му, доказвайки, че с добра работа могат да се постигнат големи резултати.

Диана Иванова

About the Author :