Местна инициативна група “Тунджа” кани тунджанци на информационни срещи

logo_MIG_Tundja_0Уважаеми жители на община Тунджа; бенефициенти, земеделски производители от територията на МИГ – Тунджа; представители на микро и малкия бизнес и нестопанския сектор от община Тунджа,

Местна инициативна група – Тунджа Ви кани да вземете участие в организираните през месец април събития:

На 12.04.2016 г. – Провеждане на еднодневна  информационна  среща за консултиране на местната общност подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в Пенсионерски клуб в сградата на кметство село Калчево от 10,00 часа

На 13.04.2016 г.- Провеждане на еднодневна  информационна  среща за консултиране на местната общност подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в Залата на Народно Читалище ,, Светлина -1929”  село Роза от 10,00 часа

На 15 и 16.04.2016 г. – Провеждане на двудневно обучение на Управителния съвет и екипа на МИГ – Тунджа на тема ,, Отговорности на МИГ в процеса на разработването и прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в село Дражево, залата на Народно Читалище ,,Прогрес-1936” от 10,00 часа.

Включете се активно в организираните обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които ще се проведат на следните дати:

На 14.04.2016 г. – Провеждане на обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в пенсионерски клуб в сградата на Кметство село  Завой от 10,00 часа

На 20.04.2016 г. – Провеждане на обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в залата на Народно Читалище ,, Джон Атанасов-1928” село  Бояджик от 10,00 часа

На 20.04.2016 г. – Провеждане на обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие в залата на Народно читалище ,,Светлина – 1928 ”  на  село Скалица от 13,30 часа

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на СНЦ,,МИГ – Тунджа” 

About the Author :