Местата в детските ясли в област Ямбол са се увеличили с 0,7% за година

20150515-OBGYDPSZZKQ-1431670262В област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях към 31.12.2017 г., информират от Националния статистически институт.  В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта остава непроменен, а местата в тях се увеличават с 0.7%.

В градовете детските ясли са 9 с 516 места, а в селата – 4 с 61 места. В община Ямбол се намират 7 детски ясли с общ капацитет от 450 места. В община Болярово няма функциониращи детски ясли.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Ямбол са постъпили 419 деца, или с 39 по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 462 деца, от които момчетата са 241, а момичетата – 221.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 94.8%, а най-малък на децата на възраст 3 и повече години – 0.6% .

Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 115 души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата, като спрямо 2016 г. броят им намалява с 15.4%.

Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 54, като 96.3% от тях са медицински сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 61 души.

About the Author :

Leave a reply