Месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници

IMG_9904На 25 април 2019 година общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева проведоха месечната си работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Болярово.

Господин Христов представи новият кметски наместник на село Камен връх – Янка Тенева, която ще изпълнява длъжността на половин работен ден. Помоли колегите си да й помагат и съдействат, ако има въвеждащи въпроси във връзка с работата си.

 Относно предстоящите празници, кметът на общината съобщи, че уличното IMG_9900осветление ще работи в празничните дни, а храмовете, дори и тези, в които няма да има литургия, ще бъдат отворени за посещение от желаещите християни.

Относно дървата за огрев, с чиято ненавременна доставка имаше проблем през отминалия отоплителен период (не по вина на общинското ръководство) вече са предприети мерки и дори са добити над 2 хиляди кубика. Общината е наела местни хора – от селата Стефан Караджово, Шарково, Малко Шарково, воден и те вече работят усилено. Така се осигурява работа на местни момчета, а и се предотвратява забавянето със зареждането. Дори вече стартира събирането на парите за дървата за огрев – цената е същата и през тази година.

След празниците през май, вероятно след 6 май, в Болярово ще пристигнат специалисти от НОИ, които ще дават консултации относно предстоящо пенсиониране на жители на общината и ще им бъдат в помощ, отговаряйки на въпроси и насочвайки ги.

Последният въпрос, по който господин Христов и госпожа Чанева разговаряха с колегите си бе относно готовността за изборите на 26 май – техническа подготовка и изисквания.

About the Author :

Leave a reply