Месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници

IMG_9381На 27 март 2019 година  представителите на общинското ръководство – кметът Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева проведоха месечната си работна среща с кметовете и кметските наместници от населените места на общината.

Организацията на предстоящите на 26 май 2019 година избори за Европейски парламент бе един от засегнатите въпроси. Консултациите за съставяне на секционни изборни комисии следва да бъдат проведени до 17 април. Трябва да бъдат подготвени и  изборните помещения и всичко, което се изисква и е необходимо.

Срещите по населените места ще продължат след 10 април – оставащите кметства е необходимо да заявят дати, които са предвидили за отчетите си пред населението.

Тревожен е и въпросът за безстопанствените кучета, господин Христов помоли колегите си да вземат мерки, да разговарят със стопаните и съответно де се приберат в приюта на общината.

Обсъдено беше и предстоящото пролетно почистване, както и други въпроси, поставени от кметовете и кметските наместници.

IMG_9380 IMG_9382

About the Author :