Месечна оперативка с кметове и кметски наместници

IMGP8852На 26 март 2015 година общинският кмет Христо Христов проведе месечната си работна среща с кметове и кметски наместници на населените места на общината. На нея присъстваха и заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

Гост на срещата бе Яна Ангелова – председателят на Районен съд – Елхово. Тя разясни подробно на присъстващите кметове и кметски наместници реда, по който става връчването на книжа, призовки и съобщения по граждански и наказателни дела. Изискванията, сроковете и новите моменти. След това отговори на въпросите, поставени от част от кметовете и кметските наместници и благодари на всички тях за добрата съвместна работа, като посочи телефони, на които винаги могат да се обадят при нужда от съдействие и консултация, включително и лично на нея.

Общинският кмет също постави няколко по-актуални въпроси пред колегите си. Напомни,че срокът за регистрация на жители, които ще могат да упражнят правото си на глас в предстоящите избори е до 21 април, а до настоящия момент населените места, в които ще се избира кмет през есента са: Болярово, Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево, Попово, Малко Шарково и Шарково.

Господин Христов съобщи и за предстоящите възможности за нови работни места. Две от тях са за Полицейски участък – Болярово, а за останалите десет, свързани с охрана на зелена граница, заявления се подават до 10 април в РГС-Елхово.

Друго важно съобщение, което кметът направи бе, че вече няколко безстопанствени (скитащи) кучета са заловени от специализирана фирма и в момента се намират в приюта за кучета на общината. Те са чипирани и следва тяхната кастрация. Куче – домашен любимец, заловено от служителите на специализираното звено на приюта за кучета, се връща на собственика му след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на животното, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година, и след заплащане на глоба (посочено е в Наредба 21).

Заместник-кметът Нина Терзиева съобщи на присъстващите, че има отворена процедура, по която може да се кандидатства за европейски средства по програма «Осигуряване на топъл обяд», даваща възможност за целогодишно безплатно хранене на нуждаещи се социалнослаби потребители. Другото съобщение, направено от нея бе, че за от 27.03.2015 г. в сградата на община Болярово на  ул. „9-ти септември” №11 започва подаването на заявления от кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”.

About the Author :