Месечна оперативка на общинския кмет с кметове и кметски наместници

IMGP9494На 30 март 2016 година общинският кмет Христо Христов проведе месечната си работна среща с колегите си кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината. На оперативката присъства и секретарят на община Болярово госпожа Мария Чанева.

Господин Христов постави няколко въпроса пред присъстващите. На първо място това бяха предстоящите мероприятия по почистването на улици, тревни площи и гробищни паркове във връзка с предстоящия християнски празник Великден, които са предвидени по различните населени места. В тази връзка, в отговор на някои кметове, той съобщи, че ще бъдат осигурени допълнителни съдове за смет, искани за по-голямата част  населените места.

IMGP9495Другата засегната тема бе относно списъците за снабдяването на дърва на населението и взетото ново решение на Общински съвет – Болярово относно маркиране на дървесина в част от населените места.

Общинският кмет направи кратко резюме на подготвените и внесените проекти на общината и призова, освен в предстоящите за отваряне програми и мерките, по които може да се кандидатства, повече от физическите и юридически лица, да опитат да кандидатстват чрез Местната инициативна група, част от която вече е общината. Дори и за по-малки суми повече проекти да бъдат осъществени – това е добър вариант.

Новият началник на ГПУ – Болярово се казва Милен Костадинов, съобщи още Христо Христов на колегите си, след което отговори на зададените от тях въпроси и поставените конкретни проблеми.

Секретарят на общината Мария Чанева също постави някои актуални въпроси пред кметовете и кметските наместници. Първият бе относно електронните подписи, които е необходимо да се направят на част от специалистите ГРАО по населените места. Във връзка с това, тя предложи да се покани на следващата оперативка компетентно лице, които да даде разяснения.

Денят, в който ще идва представител на НОИ в Болярово, вее ще бъде петък, вместо четвъртък – всеки първи и трети от месеца, като предстоящият е 8 април. Присъстващите бяха крайно несъгласни с това, считайки предишният вариант за по-удобен и решавайки да опитат да върнат това. Получиха пълната подкрепа на общинския кмет.

За интересна инициатива на националния омбудсман Мая Манолова, съобщи госпожа Чанева. Тя е с наименованието-послание „Великден за всеки“.Тя е свързана с тези пенсионери, които няма да получат надбавки за празника и до този момент е поискана справка кои са те в общината (по пенсионерски клубове).Те вероятно ще бъдат подкрепени по друг начин.

About the Author :