Месечна оперативка в Болярово

pod chelenНа 29 юни 2015 година от 11.30 часа общинският кмет Христо Христов проведе своята месечна работна среща с кметове и кметски наместници на населените места на община Болярово. На работната среща присъстваха и секретарят Мария Чанева, началникът на отдел „Общинска собственост”, главният счетоводител, представители на звено „Гори”.

Общинският кмет и специалистите осведомиха кметовете и кметските наместници относно процедурата по добива на дървесина за предстоящия зимен сезон. Запознати бяха и с периода, в който ще се извършват неотложните и наложителни ремонтни дейности на територията на населените места.

След това Христо Христов запозна колегите си с други актуални въпроси, в това число решенията на общинската епизоотична комисия, възможностите за осигуряване на заетост и други.

В края на срещата г-н Христов и г-жа Чанева отговориха на въпросите, поставени от кметовете и кметските наместници.

About the Author :