Месец за смяна на личния лекар

RZOKОт 1 до 30 юни е периодът, през който здравноосигурените граждани могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов.

Такава пререгистрация се извършва два пъти годишно – през месеците юни и декември.

Здравноосигуреното лице, желаещо да смени своя общопрактикуващ лекар представя на новоизбрания здравноосигурителната си книжка, попълнена “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар” и документ за актуалния здравноосигурителен статус. За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в пациентската листа на новия общопрактикуващ лекар, се извършва по служебен път от РЗОК.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, могат да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хронично болните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а  рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК.

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

Допълнителна информация за промяна избора на общопрактикуващ лекар, както и адресите, телефоните и имената на изпълнителите на първична извънболнична помощ, работещи по договор със Здравната каса,  гражданите могат да получат на  тел. 68 50 68 или в стая №105 на РЗОК гр. Ямбол.

         РЗОК ГР. ЯМБОЛ

 

 

 

About the Author :