Мерки срещу наводнения

OBLASTВъв връзка със заповед на министър-председателя г-н Бойко Борисов и  проведено заседание на  Националния щаб за защита при бедствия, относно прогнозите за очаквани проливни валежи и наводнения е разпоредено на областните управители да предприемат превантивни мерки по места. В тази връзка в Областна администрация – Ямбол е създадена организация за координация между местните власти, Единната спасителна система и областен управител, за вземане на допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от наводнения.

При усложнена метеорологична ситуация област Ямбол има готовност за реакции. Към момента обстановката в региона е спокойна. Обявеният за областта предупредителен код е Жълто.

В тази ситуация е необходимо да бъдат прегледани областният и общинските планове за действие при извънредни ситуации. Уточнен е съставът на органите за управление и силите за действие. Поискана е информация от общините за наблюдение  на критичните места на реките и язовирите на територията на областта. Следи се прогнозата на НИМХ-БАН за количества валежи.

About the Author :