Мерки срещу летните пожари

IMGP9436aНа 11 юни 2014 г. от 10 ч. се проведе  заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи  при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово.  На него присъстваха кметовете и кметските наместници на населените места на общината, началникът на ГПУ-Болярово Деян Моллов, началникът на ПУ – Болярово Цветан Христов, гл. инспектор Стоян Тенев – началник на РС ПБЗН- Елхово, инж. Атанас Зотов – директор на Държавно горско стопанство – гр. Елхово, Атанас Дженков (ръководител на „В и К”- район Болярово), представител на EVN, инж. Чакъров –  от  „Звено „Гори” – община Болярово, д-р Генушева (ЦСМП-), главният ветеринарен лекар на общината д-р Вълков, председателят на ПК „Напредък” Янко Симеонов  и др.

Заседанието бе открито от председателя на щаба и кмет на общината г-н Христов, който благодари на присъстващите и обяви дневния ред: запознаване с актуални заповеди и документи: заповед относно пожарната безопасност на горите; заповед относно обезопасяване на водните площи; комплексна заповед относно пожарната безопасност.

Гл.  инспектор Тенев (началник на РСПБЗН Елхово) започна с думите, че е в ход  кампанията по прибиране на реколтата от есенници. Проверката на земеделската техника е извършена, забранено е паленето на стърнищата. Призова за пореден път да се подава своевременно информация от всички, ако забележат наличие на опасност от пожар или пламнал вече такъв на тел.112, както и на Уч. СПБЗН- Болярово на телефоните на участъците, както и на неговия мобилен. Началникът на боляровския участък Христофор Марков, също увери присъстващите за готовността на служителите си. Радващ факт е и наличието на повече пожарни автомобили, а също и на две доброволни формирования и други доброволци от населените места на разположение.

Инж. Зотов – директор на Държавно горско стопанство – гр. Елхово сподели, че ти имат постоянни дежурни в района на общината, ще подават своевременна информация на пожарникарите и на кметове и кметски наместници. Веднага са готови да реагират, независимо дали пожарът е в горите или другаде. Създават условия за бързо реагиране при пожар.

Г-н Дженков (ръководител на „В и К” – район Болярово) съобщи,че е извършена проверка на пожарните хидранти и качеството на водата.Техниката им е минала технически преглед и може да бъде предоставена, ако се наложи, при гасенето на  пожари. Във всяко село има поне по един хидрант, обозначени са според изискванията, налични са и други водоизточници.

Началникът на ГПУ – Болярово инсп. Моллов също уведоми кмета на общината и присъстващите за създадената организация и готовността на служителите му да действат при такива ситуации, според изготвена заповед и план за бедствия и аварии, има подготовка и средства за гасачески групи, допълни той. Успокояващ е и фактът, че граничните полицаи следят постоянно районите в цялата община и най – бързо реагират и сигнализират при пожари. Те, както и колегите им от национална полиция (по уверение на Цветан Христов), са винаги готови да се включат при гасене, ако се наложи.

Кметовете и кметските наместници също се включиха в обсъждането и планирането на мерките за повишаване на готовността на действие.

Преди да закрие заседанието Христо Христов апелира за пореден път за добра координация на всички институции, получаване на своевременна информация и бърза организация за действие. Добави, че разчита, както и досега на координираните действия на всички институции и пожела на всички по-безпроблемен летен сезон.

Лора Величкова

About the Author :