Мерки срещу инфлуенца по птиците

1.12.2014 007Областната епизоотична комисия прие мерки във връзка с констатираните огнища на инфлуенца по птиците в няколко западноевропейски страни. Случаи на заболяването има от началото на ноември в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания, а в България се предприемат превантивни дейности за недопускането му в страната.

Д-р Стоян Колев –  началник отдел “Здравеопазване на животните” в ОДБХ – Ямбол, изнесе информация за естеството на заболяването и актуалната епизоотична обстановка в областта. Той коментира, че рискът за навлизане на вируса в България е много нисък и засега няма данни да е засегнал хора. Понеже се пренася от диви прелетни птици, като най-рискови региони в страната се посочват областите по поречието на р. Дунав и тези по Черноморието.

В област Ямбол има няколко големи промишлени птицеферми и фамилни ферми за кокошки-носачки, в които трябва да се упражнява активен надзор и превенция. Съгласно заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, са разпоредени съвместни проверки с представители на орнитоложките, ловно-рибарски дружества и на държавните лесничейства, за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици. Ще бъде извършван и постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в прицевъдни обекти и на пазарите за птици, заедно с периодични клинични прегледи и изследвания на домашни и диви птици.

Собствениците и управители на птицевъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в дворовете си, не трябва да допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, да съхраняват в закрити помещения фуража за изхранване и да уведомят незабавно, ако се появи отклонение в здравословното състояние на птиците.

На заседанието на Областната епизоотична комисия беше разгледана и точка, свързана със заболяването „син език”. По този въпрос д-р Колев информира, че в Ямболска област от болестта са умрели 8 говеда, 12 кози и 450 дребни преживни животни, като до 28 ноември 2014 г. стопаните са обезщетени с 16 846 лв. Изплащането на обезщетения за претърпени преки загуби ще продължи до 14 декември.

About the Author :