Мерки към длъжници

DSC00067Близо 500 физически лица , които не са платили в срок декларираните от тях данъци за довнасяне в годишните данъчни декларации ще получат обаждане от НАП- Ямбол. Позвъняванията вече са в ход за 2000 лица с адресни регистрации на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен, а задълженията им към бюджета надхвърлят 1,5 млн. лв. Предишни кампании на НАП са доказали, че телефонният контакт е ефективен и евтин метод за насърчаване на клиентите да покрият дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен разговор над 70 на сто от длъжниците  внасят задълженията си в уговорения срок.

Невнасянето на данъка върху доходите в 14-дневен срок след позвъняването води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Един от най-често използваните способи за събиране на неплатен данък върху доходите е налагането на запор върху заплатата на длъжника. От НАП уверяват, че ако в двуседмичния срок след позвъняването постъпи плащане или длъжникът даде обезпечение, към запор няма да се пристъпва. Към момента действат и 11 разрешения за неотложни плащания на ямболски длъжници. Този начин на разсрочено погасяване на задълженията е един от предпочитаните от бизнеса, тъй като на практика не се достига до крайните мерки на принудителното събиране, каквито са възбраните на имущество и публичните търгове за разпродажба на фирмените активи.

 

About the Author :