Мерки за гласуване на хора с увреждания

Ямбол, 26.03.2021 г.

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за народни представители на 04 април 2021г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 04.03.2021г. от 10.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 04

За община Тунджа:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 09.00 до 18.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 04.04.2021г. от 09.00 до 18.30 часа

0478 88004

Преди изборния ден в община Елхово, избирателите с увредено зрение и със затруднение в предвижването имат възможност да подават заявки за ползване на транспорт за гласуване от 31.03.2021г. до 02.04.2021г. от 09:00ч. до 16:30 часа на телефон 047888004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Елхово с адрес: гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13.

2.С решение №92-НС от 23.03.21г. , РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

 За община Ямбол:

СИК № Адрес на СИК
1 312600013 ДКЦ-1 , ул. „Христо Смирненски” № 2
2 312600016 Сграда на ОП “Платени зони за паркиране и общински пазари“ ул. „Ал. Стамболийски” № 29
3 312600054 ОУ”Й.Йовков, ул. „Тимок” № 3
4 312600062 Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък” №2
5 312600069 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска” № 85
6 312600097 ул.“Страшимир Кринчев“ №2 (помещение на бивше заведение „Кафе-аперитив“ в сградата на читалище „Пробуда“)
 
За община Елхово:
СИК № Адрес на СИК
1 310700002 Клуб на  ул. Христо Ботев” № 4
 
За община Болярово:
СИК № Адрес на СИК
1 310300001 Профсъюзен дом, пл. „Девети септември” № 3, ет. 1
 
За община Стралджа:
СИК № Адрес на СИК
1 312200001 Ритуална зала, ул.„Хемус” № 12
 
За община Тунджа:
Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
About the Author :

Leave a reply