Международно отличие за ЕVN България Електроразпределение

EVN_LIFE+Организациятa Renewables-Grid-Initiative (RGI) обяви в края на юни 2016 г. за трета поредна година финалистите в конкурса за „Най-добри практики“ в три области: „Технология и дизайн“, „Опазване на околната среда“ и „Комуникация“. ЕVN България Електроразпределениебеше отново e сред отличените и тази година, като получи награда в категория „Фаворит на журито“ в област „Опазване на околната среда“ за дейностите по изграждане на система с нови изолирани проводници (т.нар. ПАС система) в района на oбщина Харманли, част от проекта „Живот за царския орел“ (life 12 NAT/BG/000572). 

Изградената ПАС система на територията на община Харманли е с дължина от близо 45 км по въздушен  20-киловолтов електропровод „Българин“. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. Тя представлява нови изолирани проводници по дължината на електропровода. По този начин изцяло се премахва рискът от токови удари, причинени от едновременен контакт на птици с проводници под напрежение и заземени части на поддържащите стълбове. С въвеждането на ПАС системата значително намалява и риска от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване.

В допълнение, по изолирания електропровод бяха монтирани 10 броя от т. нар. “кацалки“ за птици по въздушния електропровод. Te се монтират за пръв път в България. Чрез всяка “кацалкa” се осигурява по-високо място за кацане за птиците и така те могат да кацат на безопасно разстояние от електрическия стълб, което ги предпазва от тоководещите елементи. По проекта бяха монтирани също и 255 дистанционера, които предпазват крилете на птиците.

Общата стойност на инвестицията по проекта ПАС система е 388 000 лева, като техническите дейности бяха реализирани в периода април – септември 2015 г.

Оценката на кандидатурите се извърши от 9-членно жури, включващо експерти от Европейската Комисия и представител на Секретариата на Бернската конвенция. Отличените практики в трите области бяха наградени по време на Енергийния инфраструктурен форум 2016 в гр. Копенхаген, Дания, от Комисаря по климат и енергетика Мигел Ариас Канете.

Усилията на ЕVN България Електроразпределение в опазването на биоразнообразието и защитените видове бяха отличени за трета поредна година от асоциацията Renewables-Grid-Initiative (RGI),след като съвместната дейност на ЕVN България Електроразпределение и БДЗП по изолирането на стълбове около гнездата на царските орли в България, част от проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата НАТУРА 2000 в България” спечели приза за „Най-добра практика“ през 2014 г. През 2015 г. цялостната дейност на ЕVN България Електроразпределение в опазване на белия щъркел беше „фаворит на журито“.

About the Author :