Международният Югоизточен летен университет представи резултатите от археологическите си проучвания

IMG_1475И тази година, по традиция, участниците в Международния Югоизточен летен университет (към УниБИТ – София) представиха резултатите от работата си на археологическия обект „Малкото кале“ (край село Воден) пред жителите на община Болярово. Международният  Югоизточен летен университет има за цел проучването, документирането и социализирането на богатото културно наследство на територията на общините Малко Търново, Болярово и Елхово. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Диана Стоянова.

Представянето се състоя на 23 юли 2019 година в присъствието на проф. д. ик. н. Стоян Денчев (председател на Общото събрание на УниБИТ и дългогодишен ректор на университета, с родови корени от община Болярово), кмета на община Болярово Христо Христов, заместник-кмета Нина Терзиева, гл. ас. д-р Диана Стоянова (ръководител на докторантите и студентите), д-р Стефан Бакърджиев (директор на Регионалния исторически музей – град Ямбол), Явор Русев (археолог в Регионалния исторически музей – град Ямбол), представители на общинската администрация и граждани.

Общинският кмет приветства участниците в Международния Югоизточен летен университет и изрази радостта си, че за поредна година те работят на територията на община Болярово. Макар меморандумът между ръководството на УниБИТ и кметовете на трите общини е от пет години, когато е създаден Международния Югоизточен летен университет, вече девета година летните практики на младите хора минават тук и това не може да не го радва истински, сподели господин Христов. Това партньорство е полезно и за трите институции – община, университет и музей и неговите надежди са да продължи и занапред. Общината, областта и РИМ- Ямбол не спират да търсят начини за финансиране на реставрация и научно-изследователска работа, свързани с „Малкото кале“ и средновековния манастир  – така ще е и за в бъдеще и се надява на положителен резултат, завърши общинският кмет обръщението си. Той благодари на младите хора, че по време на престоя си са успели да се включат в някои от мероприятията и празниците на общината, както и да гостуват в съседната ни община в Република Турция. Увери ги, че са винаги добре дошли в общината, а догодина ще отбележат една специална годишнина – 10 години съвместна работа: община Болярово, УниБИТ и РИМ – Ямбол.

Професор Стоян Денчев също отправи благодарност към общинското ръководство – за гостоприемството и отзивчивостта през всички тези години. Благодари и на доктор Стоянова, докторантите и студентите за неуморната и старателната им работа, за упоритостта и жаждата за знания. Практическата работа на терен, сподели той, е наистина много полезна за тези млади хора. Да видят ученото на теория, да го приложат, да попаднат в един различен за тях свят и да запазят спомените от тези преживявания завинаги. Професор Денчев предаде поздравите на проф. Ирена Петева – ректор на УниБИТ, която не успя да присъства.

Д-р Диана Стоянова изрази възхищението си от чудесното отношение на хората тук. Тя разказа за техния престой тук, за етапите в работата им и колко ползотворна е била тя. Обеща да се завърнат на археологическия обект „Малкото кале“ и изрази задоволството си от находките, които през тези десет дни не са никак малко. Част от тях студентите и докторантите бяха изложили, за да имат възможност присъстващите да ги разгледат. Тя благодари сърдечно на кмета Христов за постоянната му и дългогодишна подкрепа.

Гл. ас. д-р Диана Стоянова разказа подробно за изложбата, направена от тях, която присъстващите имаха възможност да разгледат и ще остане известно време да „гостува“ в НЧ „Възраждане – 1912 г.“. Експонираната от Университета по библиотекознание и информационни технологии изложба „Българските читалища на границата на Югоизточна Европа“ е създадена в сътрудничество на университета с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – София. Партньори на двете институции са Националната библиотека „Св. Св, Кирил и Методий“, Съюзът на народните читалища. Тя включва 12 табла, представящи богатото нематериално културно наследство в района на Югоизточната градина и по-специално територията на общините: Малко Търново, Царево, Болярово, Елхово, Тополовград, Свиленград и Ямбол. В нея, разбира се, е представена и община Болярово с историята на читалището, най-характерните си обичаи и една от културните емблеми на общината – „ Националният детски фолклорен събор „Върбова свирка свири“.

Своите впечатления от работата на докторантите и студентите и най-вече задоволството си от откритите артефакти през тази година изказа директорът на РИМ-Ямбол доктор Стефан Бакърджиев, а за част от тях разказа, показвайки ги на присъстващите  археологът от РИМ-Ямбол Явор Русев.

Господин Бакърджиев  сподели радостта си от напредването в проучванията. Особено важни находки са двата печата и монетата, по които ще може да се определи периода (и потвърди, че е 11-12 век). След като бъдат почистени, ще се види вероятно и името на живелият там (вероятно епископ), който е изпращал писма и е бил с висок социален статус, притежавал е свой печат. С напредването на разкопките се затвърждава хипотезата, че е имало и по-ранен период, а след опожаряването е достроено отново през 11-12 век и крепостта е съществувала до Третия кръстоносен поход, когато след нападение е разрушена. Откритите нови стрели потвърждават, че крепостта е била нападана.

Той разказа за изследванията на обекта през годините, изводите и предположенията на археолозите и самата работа по разкопките. Неговите уверения бяха, че все по-настоятелно ще се търси държавно финансиране, доволен е, че благодарение на усилията на всички тях вече двата обекта са вече с национално значение.

На територията на община Болярово докторантите и студентите правеха своите археологически проучвания през периода 12-21 юли 2019 г. под ръководството на д-р Диана Стоянова и представители от Регионалния исторически музей – град Ямбол: директорът Стефан Бакърджиев и археологът Явор Русев. За всички находки и работата си  през тези дни младите участници разказаха пред жителите на община Болярово чрез направена от тях презентация.

В края на срещата присъстващите имаха възможност да разгледат новите находки и изложбата. А гостите от УниБИТ поднесоха своите подаръци на представителите на общината броеве от университетското издание „За буквите“. Кметът на община Болярово ги покани официално да бъдат гости на честването на 45 години от обявяването на Болярово за град на 7 септември 2019 година, а също така и да бъдат част от участниците в мероприятията, представяйки своята работа през годините на територията на общината. Изложбата, предоставена от УниБИТ, също ще бъде експонирана по време на събитието.

1 2 3 4 IMG_0814 IMG_1420 IMG_1445 IMG_1454 IMG_1455 IMG_1456 IMG_1468 IMG_1476 IMG_1486 IMG_1545

Лора Величкова

 

About the Author :

Leave a reply