Международен ден на младежта – “Гласът на младите”

plakat___1През 1999 г. ООН обявява 12 август за Международен ден на младежта!
В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 г. Международният ден на младежта дава възможност на държавите по света да разгърнат потенциала на младите хора, да отбележат техните постижения и да планират начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Денят предоставя уникалната възможност за това – младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.
През 2015 г. Младежки информационно-консултански център – област Ямбол ще отбележи с различни инициативи Международния ден с дискусия на тема „Активност на младите“ и други мироприятията който ще проведат в рамките от 9 – 12 август 2015 г. на територията на Ямболска област.

About the Author :