Международен ден на загиналите при трудови злополуки

Ямбол, 28.04.2022 г.

По повод Международния ден на загиналите при трудови злополуки – 28 април, днес,представители на РС на КНСБ-Ямбол, ,  Дирекция „Инспекция по труда“  Ямбол, както и представители на  СРС към  КТ „Подкрепа“ –Ямбол, близки на загинали и граждани, сведоха глави и поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки.

По обобщени данни на КНСБ констатираните нарушения      на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2021 г. са 97 487 бр., разпределени, както следва:

– нарушения на нормите, свързани с организацията и управлението на дейността за осигуряване на здраве и безопасност при работа – 63 707 бр.

– нарушения на нормите по обезопасеност на работното оборудване и технологичните процеси – 21 572 бр.

– нарушения на нормите по хигиена на труда – 12 208 бр.

Най-много нарушения на нормите за организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са установени в икономически сектори „Търговия” и „Строителство”.

През 2021 г. в ИА „Главна инспекция по труда” продължи практиката контролните органи на Агенцията да реагират на всеки сигнал, подаден от синдикална организация на КНСБ. Извършените проверки по искане на синдикални структури са 64 бр.

По оперативна информация на НОИ през 2021 година у нас са регистрирани 68 смъртни случаи, в т.ч. – 4 жени, или с 21 бр. по-малко от 2021 г. През 2021 г. отново най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2020 г. – 17 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -10 бр. (2020г. – 11 бр.)  и „Търговия“ – 7 бр. (2020 г. – 8 бр.).

Отчетените трудови злополуки са 2392 (2021 – 2309 бр.), с 83 повече от тези през 2021 г.

От 1998 г., КНСБ и сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” помагат на деца, изправени пред изпитанието да израснат без родителска грижа. В продължение на 24 години се изплащат стипендии на деца, чиито родители са загинали при трудова злополука.  Загиналите са миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., част от които са били членове на КНСБ.

Към днешна дата стипендиантите на благотворителния фонд са 38, от различни райони на цялата страната.

About the Author :

Leave a reply