Междуведомствена комисията започва проверка на залетите участъци на река Тунджа

IMG_1761Днес – 16 февруари, започва проверка на Междуведомствена комисия от експерти на залетите от наводненията през месец декември 2014г., некоригирани участъци на река Тунджа в област Ямбол. Обект на проверката са участъка от река Тунджа при село Завой, община „Тунджа”, местностите „Хелинга” и „Ватиб Орман” след град Елхово и участъка от река Поповска при село Дъбово, община Болярово.

Проверката се осъществява със заповед на областния управител Димитър Иванов, под председателството на заместник-областния управител Иван Йоргов.

Включени в комисията са представители на РД”ПБЗН” Ямбол, Басейнова дирекция „Пловдив”, РИОСВ Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД клон средна Тунджа, Областна дирекция „Земеделие”, както и експерти от общините, които огледа касае.

About the Author :