Математическата паралелка на ПГ „Св. Кл. Охридски“ – Елхово е с най-висок максимален бал в региона

Математическата паралелка на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово е с най-висок бал от първо класиране за прием след 7 клас в Ямболска област – 475 точки (от максимални 500), показват данните на Регионалното управление по образование – Ямбол. Минималният бал за тази паралелка е 246,500. Елховската профилирана гимназия има прием от две паралелки с математически и предприемачески профил с общо 52 места.

На второ място по максимален бал е математическата паралелка на ПМГ „Атанас Радев“ – 473,500 точки, докато минималният бал е 286 точки.

Тази година ямболската математическа гимназия има прием в две паралелки с математически профил, една софтуерни и хардуерни науки и една природни науки с общо 104 места. Максималният бал на софтуерни и хардуерни науки в ПМГ е 461 точки, с което паралелката се нарежда на трето място в областта, а минималният бал е 269,500.

На четвърто място по максимален бал е паралелката за професия екскурзовод в Езикова гимназия с 453 точки, а минималният бал е 205.

На пето място е паралелката с профил хуманитарни науки в ПГ „Васил Левски“ с максимален бал – 450,250, а минимален – 269,500.

В първата десятка по максимален бал са и паралелката софтуерни и хардуерни науки на ПГ „Васил Левски“ – 436,500, на шесто място, на седмо – е Английски и испански език на ЕГ „В€ Карагьозов“ – 427,250, на осмо място – Английски и немски език на Езикова гимназия – 421,500. На девето място е Графичен дизайн на ПГАС „Кольо Фичето“ с 405,500 максимален бал. На десето място е паралелката природни науки с максимален бал – 393,500, на ПГ „Васил Левски“.

Езикова гимназия има прием по две профилирани чуждоезикови паралелки и една професионална общо със 78 места.

Профилирана гимназия „Васил Левски“ е обявила прием за 4 паралелки със 104 места – хуманитарни науки, обществени науки, софтуерни и хардуерни науки и природни науки.

За Ямболска област прием след 7 клас осъществяват 19 училища в 45 паралелки общо за 1170 места.

Припомняме, че заявления за участие в първо класиране бяха подали 915 ученици от региона и 56 ученици от други области. В същото време има 53 ученици с поправителни изпити и 164, които не са подали заявление за класиране.

About the Author :

Leave a reply