Мария Чиповска е преизбрана за председател на Клуба на жените социалистки – Ямбол

???????????????????????????????В дните  около Международния ден на жените – 8 март Клубът на жените социалистки от БСП – Ямбол проведоха своето отчетно-изборно събрание. В него взеха участие 42 активни общественички, които напарвиха анализ на своята четиригодишна дейност. В своите изказвания жените социалистки откроиха постигнатото,  посочиха проблемите засягащи жените и начертаха мерки за бъдещото си развитие.

За председател на Клуба на жените социалистки в Ямбол бе преизбрана Мария Чиповска, а в  ръководството му влязоха Мариета Сивкова като заместник председател, Мария Кунчева като секретар и членове: Зарка Петкова, Мими Караколева, Женя Динева и Кичка Цанева.

За председател на Националния съвет на Обединението на жените социалистки събранието издигна кандидатурите на Катя Николова – сегашен Председател на ОЖС, Атанаска Тенева бивш заместник министър на образованието и на Катя Колева.

About the Author :