Мариета Сивкова: Ямбол се опитва да въведе наредба за прокопаване на улици и терени при строителни работи

???????????????????????????????Важно за съгражданите ни е,  каква е ситуацията в Община Ямбол, по повод обявената проверка на Окръжна прокуратура по законосъобразността на местните, актуални, общински наредби, с които се въвежда изискване за регламент при извършване на ремонт на уличните и тротоарни настилки.

Кметът на Ямбол от две години прави опити да въведе Наредба  за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Ямбол. На заседание на Общински съвет Ямбол на 17.01.2014 г. бе приета такава наредба, след сериозен дебат, съмнения за законосъобразност от страна на Опозицията и въпреки съображенията на Камарата на строителите в Ямбол.  В  резултат на обжалване на  Областен управител, от правителството на „Орешарски”, Ямболския административен съд с решение №81 /30.09.2014 г.,   обяви за нищожно рещението на Общински съвет, с мотиви, че е липсвал  кворум при вземане на решението и поради факта, че „ Правилата и нормите за това са предмет на уредба в закона, с оглед на което, при липсата на изрично предоставена компетентност за общинския съвет да ги доразвива, приемането на подзаконов акт с подобно съдържание е лишено от правно основание.”

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d814/02491814.htm

Община Ямбол няма в момента актуална, действаща Наредба, но имаше приета. Няма причина на нейно основание да са събирани средства от фирми, но знаем ли?

Въпреки,  че е „лишено от правно основане”  приемането на такава Наредба, на сайта на общината от повече от месец,  е публикувана за обществено обсъждане Нова  Наредба. Опитите продължават!

Инж. Мариета Сивкова

Общински съветник в Общински съвет Ямбол

 

About the Author :