Мариета Сивкова: Синята зона е форма на рекет, наложен като модел от ГЕРБ

DSC08981Няма желание за диалог между общинска администрация и Общински съвет, кметът прави каквото иска, а общинските съветници, които му осигуряват мнозинството, гласуват без да се замислят, заяви на пресконференцията на групата съветници от БСП Мариета Сивкова.

„Това, което ни се предлага като актуализация на бюджет не само сега, но и много пъти досега, е в резултат на някаква моментна работа на определени служители – натрупват се някакви проблеми и веднага се предлага актуацизация, за да бъдат те решени. И сега е така – в рамките на приходите от продажби беше предложена една актуализация в размер на около 300 000 лв. изцяло за проектиране на улична мрежа”, обясни тя и допълни: „Това са изключително нови обекти и затова зададохме въпроса какво се случва с обектите от основния списък на капиталовите разходи като кръговото кръстовище на ХЕС, като идейния проект за река Тунджа, но не получихме отговор. Не ни отговориха и дали ще актуализират план сметката за чистота, след като в бюджета за извозване на инфилтрата от рецензионния басейн има гласувани 70 000 лв., за които вече е сключен договор, а в началото на май пусна нова обществена поръчка за изпомпване и транспортиране на инфилтрата за нови 70 000 лв., след което я спря”.

По отношение на неприетото искане на тримата съветници да се намали обхвата на Синята зона, Мариета Сивкова обясни че то се базира на констатирани проблеми. Един от тях е, че Синята зона не функционира ефективно в рамките на платените 820 паркоместа, а само на паркингите около държавни институции, докато тези от втория етап стоят почти празни и колите се трупат по периферията извън зоните за платено паркиране. Според изчисленията на Мариета Сивкова заложените в бюджета приходи от 520 000 лв. от Синята зона, показват, че администрацията планира ползване само около 30 % на тези 820 платени паркоместа.

„За мен звучи цинично коментарът на кмета, че като се реализира и третият етап, тогава ще се постигне ефективност на Синята зона, защото хората ще бъдат принудени да си плащат за паркиране в нея”, коментира още Мариета Сивкова и поясни, че проблемът е, че те няма да има къде да спират извън зоната, защото няма обособени места за паркиране и тогава ще се задействат паяците и скобите. „За мен това е един рекет, който беше наложен като модел от ГЕРБ във всички градове в страната”, коментира още тя.

Според нея на гражданите на Ямбол не става ясно защо се иска да се плаща все повече и повече за паркиране, при положение, че правото да паркираш безплатно е залегнало в нормативните документи и администрацията трябва да им го осигури.

About the Author :

Leave a reply