Мариета Сивкова: Сградата на стадиона може да се ремонтира с проект по “Красива България”

p1110533.lМного приказки се изприказваха от нашите управници, колко е важно да се отделят средства за ремонт на сградата на Градския стадион, но това досега не е направено. В бюджета на Община Ямбол, години наред, не се планират необходимите средства. Сградата е в окаяно състояние, а там тренират деца и младежи. Една добра възможност, да се получат средства за този ремонт, е кандидатстване по проект „Красива България”. Кампанията по набиране на предложения започна през м. ноември 2015 г. и е с краен срок 18.01.2016 г..  Това е добра възможност за Община Ямбол да получи финансиране за ремонт на сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, вероизповеданията, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, както и на прилежащите им пространства. Проектите са на стойност до 300 000 лв, а собственото участие е 50%.

Министерството на младежта и спорта избра изпълнител за ремонта на терена на Градския стадион и ще го финансира през 2016г. Нормално е Община Ямбол да разработи и внесе проект по „Красива България” за ремонт и на сградата. Така с държавно и общинско финансиране може да се осигурят нормални условия за спорт на  Градския стадион – най- големия спортен обект в града.

http://www.beautifulbulgaria.com/bg/announcements.html

инж.Мариета Сивкова, oбщински съветник 

About the Author :