Мариета Сивкова поиска оставката на председателя на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов

Marieta Sivkova 5Председателят на Общински съвет- Ямбол д-р Ибришимов трябва да подаде ОСТАВКА, защото системно нарушава:
1. Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, като
– от избирането му през 2015 г. до момента НЕ Е СВИКАЛ нито веднъж председателски съвет за обсъждане на дневния ред на заседанията, и го определя еднолично;
– НЕ ОСИГУРЯВА пълнота на протоколите от заседанията на ОбС, като в тях не се отразява поименното гласуване, т.е. от протоколът не става ясно кои общински съветници как са гласували поименно;
– Продължително време НЕ ПУБЛИКУВА за обществено обсъждане внесено предложение за отмяна на таксите в детските заведения, което е с изключителен социален ефект върху младите семейства;
– НЕ ОПРЕДЕЛЯ конкретни срокове, в които кмета да дава писмените си становища по внесени предложения/ намаляване обхвата на Синя зона/ и така протака разглеждането на наболели проблеми на гражданите;
– ПРЕХВЪРЛЯ задължения на администрацията на общината по въпроси от компетентността само на ОбС, като иска например становища дали ОбС да прави свои временни комисии;
– ЕДНОЛИЧНО, без да информира ОбС, решава и обжалва пред по- горна инстанция решения на съда, с които се отменят актове на общински съвет, атакувани от прокуратурата – такса в детските заведения и такси за Синя зона. С действията си обслужва администрацията, която събира незаконно, през този период , такси от гражданите.
2. Закона за местното самоуправление и местната администрация, като
– от избирането му през 2015 г. до момента НЕ Е ВНЕСЪЛ нито един отчет за дейността на съвета и неговите комисии;
3. Конституцията на РБългария, като
– допуска да се ОТВАРЯТ и ЧЕТАТ писма /кореспонденция/ адресирани до общински съветници, които се получават в канцеларията на ОбС Ямбол, след което се предоставят на общинския съветник.
С тези си действия председателят на ОбС НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА законност в работата на ОбС като самостоятелен демократичен орган на местното самоуправление и го превръща в подчинена структура на администрацията.

инж. Мариета Сивкова,
общински съветник от БСП

About the Author :

Leave a reply