Мариета Сивкова: Пак ни чакат!?

???????????????????????????????Ще има ли Ямбол компостираща инсталация?

Въпрос, на които няма категоричен отговор от една толкова публична институция като община Ямбол.

Остават 5 дни до 1 август, когато изтича срокът за внасяне на проекти по оперативна програма „Околна среда“. Министерството чака общината да си поиска 3 500 000 лв.   за „изграждане на съоръжение за компостиране на зелените отпадъци и въвеждане на система за разделното им събиране, включително поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника“. Ползите са взаимни и обикновено се обясняват с обществения интерес. А  става въпрос за пари……

В протокола от сесията през месец февруари, при приемана на Програмата за управление на отпадъците 2015-2020 г., са записани думите на кмета:

„Компостиращата я включихме, защото в момента сме в процес на преговори с частен собственик на имот, от който дано успеем да откупим терен, който вече е минал ОВОС, за предназначението на терена и да успеем да изградим поне компостиращата инсталация, която в разписаната хронология и възможност за кандидатстване към монета е по напред по оперативните програми, отколкото сепариращата и затова и тя присъства вътре.“

Какво се случи от тогава досега?

Съседите ни, и партньори в сдружението,от Сливен, се разбързаха още през юни и общински съвет взе решение за кандидатстване. В Ямбол може би решението на общински съвет ще е постфактум, след като кметът внесе проекта. Така разбират някои демокрацията – да не питат предварително, защото мнозинството  винаги гласува с кмета и винаги е „ламаринката“, с която той се защитава, когато му е нужно.

Разбираемо е, след забавянето на канализацията в Каргона; все още неизградената Пречиствателна станция и невъзстановените пари за Регионалното депо заради изтичането на мръсни води, малко е трудно  да искаш още пари.

 Мариета Сивкова, общински съветник

About the Author :