Мариета Сивкова официално поиска отчета за Синята зона

DSC01416ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

                                                                    ПИТАНЕ

От инж. Мариета Сивкова- общински съветник в общински съвет Ямбол             

ГОСПОДИН СЛАВОВ,

На заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 26.05.2017 г., при обсъждане на т.20 от дневния ред – Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол, Вие направихте следното изказване, документирано в Протокол № ХХ:

„Никой не е поискал от администрацията, аз поне нямам такова сведение, преди малко питах и колегите – отчет, точен, на ОП “Платени зони за паркиране”. Ако някой го беше поискал това е отчет, който ние си даваме и като обобщен и като детайлен към МФ, даваме го на всяко тримесечие, даваме го в края на годината, длъжни сме. Няма проблем, това не са скришни неща, щяхте да видите точно числата, да си направите анализ.“

Във връзка с предстоящо разглеждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2016 г. , в т.ч. и на общинските предприятия,  в Общински съвет Ямбол, моля да ми бъде предоставена следната информация:

Отчет, точен, обобщен и детайлен на ОП “Платени зони за паркиране“, който сте представили в МФ в края на 2016 г.

Надявам се отчета да не е „скришен“, и  да ми го предоставите, за да видя числата и направя анализ.

 

 

С уважение,

Инж. Мариета Сивкова

About the Author :