Мариета Сивкова осъди окончателно община Ямбол да й предостави информация

marieta-sivkovaПреди няколко дни  Върховен административен съд, с окончателно решение, разпореди на община Ямбол да ми предостави исканата от мен информация за размера на  разходваните  средства от община Ямбол: по всички приключени съдебни дела, в периода януари 2011 до декември 2013 година- за защита, експертиза и други съдебни разноски.

Преди две години писках от община Ямбол да ми бъде предоставена публична информация,  по Закона за достъп до обществената информация. Две години кореспонденция със секретаря на  общината, водене на дела на няколко инстанции, в различни състави –  това е накратко предстоящото пред всеки, който реши да поиска каквато и да е публична информация от Община Ямбол. Компетентността на секретаря на общината и подчинените му стига до там – да мотаят хората, да не им предоставят информация, знаейки, че това не е законно, но от позиция на властващи и силни, те си го позволяват. И това се прави под закрилата на кмета и неговите заместници, безнаказано.

Действията на ямболската администрация компрометират и обезсмислят идеята на Закона за достъп до обществена информация, гражданите да получават бързо и безпроблемно искана публична информация, за да могат да са осведомени и да осъществяват обществен контрол върху разходването на публични средства.

Длъжностното лице, което не изпълни това решение, ще бъде подведено вече  под персонална отговорност и ще плаща от „джоба си” за проявеното безхаберие. А когато се стигне до там, практиката показва, че информацията бързо, бързо се предоставя!

Това е европейската Община Ямбол, която има  сертификат за добро качество на обслужване на гражданите! Скандално!

Инж. Мариета Сивкова

Общински съветник в Общински съвет Ямбол

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/65a8ef1654585894c2257f550038987d?OpenDocument

About the Author :