Мариета Сивкова: Да подкрепим местната гражданска инициатива

???????????????????????????????Уважаеми колеги,

Запознах се с предложението за местна гражданска инициатива за ”Запазване на градоустройствения статут, всички съществуващи сгради, преместваеми съоръжения,  временни постройки и подобрения в х. к. ”Боровец”, а също и с писмото на г-жа Бицова до Председателя на ОбС.

Ще коментирам становището на г-жа Бицова. Твърди се, че предложението на гражданите противоречи на закона по два пункта. Че въпросът не е от местно значение и явно не е наша работа и че подписката не е надлежно инициирана защото има 40 редовни подписа, а не 50. И по двата пункта в становището на г-жа Бицова  изказвам следните съображения:

  1. Не е вярно че въпросът НЕ Е от местно значение. От местно значение е.

Първо да уточним, говорим за хълм Боровец към Ямбол, за нашия Боровец, а не за националния комплекс. Нали? За нашия хълм. Как да не е от местно значение?!

По закон определяне на градоустройствения статут на имоти и сгради се извършва с разработване и  одобряване на устройствени планове. Правомощия за това са дадени на ОбС с чл.17 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, както и чл.124а, ал.1 , чл.124б, и чл. 125 от ЗУТ. Изрично ЗМСМА казва, че това е въпрос от местно значение. А  ЗУТ уточнява, че ОбС одобрява заданието за изработване на ПУП и в него се описват подробностите какво ще се строи, каква инфраструктура ще се изгражда, какво ще се запазва и т.н., т.е волята на хората , които представляваме в ОбС.

Вече веднъж сме разглеждали този ВЪПРОС ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ, на заседание на 28.02.2019 г., когато се взе решение за разработнаве на ПУП на парк Боровец и ОбС одобри задание за разработване на плана. То е добро. Редно беше, преди кметът да внесе Заданието в ОбС, да направите среща с всички собственици, които имат имоти на територията на парк Боровец и да чуете техните съображения и бъдещи интестиционни намерения. Явно не е направено! Ако беше направено,  сега нямаше да се връщаме към въпроса за статута на х. к. Боровец. Защото местната гражданска инициатива е всъщност искане, с което да се допълни Заданието за изработване на проекта за ПУП на парк Боровец.

Въпросът е от местно значение и дали да го има този текст или не в заданието за ПУП на парк Боровец, решава ОбС, за това не съм съгласна с твърдението на г-жа Бицова.

По второто съображение на г-жа Бицова,  че подписката е ненадлежно инициирана, защото редовните подписи са 40, а не 50, Това твърдение не е подкрепено с нужните документи. Имам съмнения, че е истина. Често сме лъгани! А и документите са внесени от гражданите в канцеларията на ОбС на 8.05.2019 г. Защо не сте уведомили инициаторите, че има нередовни подписи. Сега сме 7 юни? Това ли ви е отношението към гражданите и инициативите им?!

А отношението ви към общинските съветници, същото! Защо не ни дадохте веднага становището, след като е внесено на 31.05.? На 3 и 4.06 имахме комисии, можеше да го разгледаме и обсъдим? Скрихте го нарочно, за да не може да се реагира? Гнусно, повтарящо се в годините отношение и поведение на уж европейски управници!

Колеги, призовавам ви да подкрепим местната гражданска инициатива.

И продължавам да твърдя, че новото ръководство на общината трябва да се занимае с ПУП на парк Боровец, както твърдях и на сесията през месец февруари.

Изказване на общинския съветник от БСП на сесията на 7.06.2019 г.

 

About the Author :