Малко бременна, браво!

Borko_poslПредставите ми за банковото дело напълно се срутиха в последните месеци с историята около Корпоративна търговска банка. Преди този банков екшън, имах известни илюзии, че поне финансите са наука, в която или има изпадане в банкова несъстоятелност, или няма.

В случая с КТБ се натъкнахме на 200 интерпретации, вероятно по-малко има за поезията на Константин Павлов или за прозата на Патрик Модиано. Ако тези банкови интерпретации идват от страна само на политиците, все пак е търпимо, но щом се оказа, че всеки банкер или финансист има своя мушия, работата е убийствена.

Или има източване на банката, или няма, или има кражби от нея, или не, или е изпаднала в несъстоятелност или не.

Не може да си малко бременна, нали?

Всъщност, вече явно ВСИЧКО може. Щом пак обявиха Ирландия за икономически звяр, въпреки че преди няколко години сдаде багажа, а сега се закрепи малко, тъй като се набута с външен дълг от близо 100 милиарда евро. Но пак била икономически тигър.

А може би е просто малко бременна, а?

Борислав Ненов

About the Author :