Магазините и павилионите в Ямбол са намалели с 2,2% за година

DSC018732222222Продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 928 млн. лв., от които 9.6% са храни, напитки и тютюневи изделия и 90.4% – нехранителни стоки, са реализирани в област Ямбол през 2016 г., съобщават от Териториално статистическо бюро-Югоизток, отдел “Статистически изследвания-Ямбол”.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) достигат 405 млн. лв., като отново преобладават нехранителните стоки с дял 69.1%.

През 2016 г. в област Ямбол са работили 2 477 търговски обекти за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите – 78.1%, следват складове-магазини – 9.3%, подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) – 6.7%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа – 3.9%, бензиностанции и газостанции – 2.0%.

Магазините и павилионите намаляват общо с 2.2% спрямо предходната година, от които с 4.5% тези за храни, напитки и тютюневи изделия и с 0.8% за нехранителни стоки. Това води до нарастване на относителния дял на магазините и павилионите за нехранителни стоки с 0.9 пункта в сравнение с 2015 година.

About the Author :