Лятно училище в “Тунджа”

TUNDJA1Стартира отново „ Лятно училище”  по проекта за социално включване „Желани пространства” – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски  тип”.

От началото на м.август 2015 г. в селата Завой и Веселиново, община „Тунджа” ще стартира за втора година услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”.

Дейността е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация  по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип”, финансиран по Проекта за социално включване чрез заем от Световната банка.

„Лятното училище”  ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца – бъдещи първокласници, в двете населени места.  Общо с 30 деца на възраст от 6 до 7 год.  ще се провеждат занятия в рамките на 4 часа дневно

Посещавайки „Лятно училище” децата ще имат възможност да доразвият и съхранят придобитите познавателни и социални умения, усвоени през учебната година в предучилищните групи,  непосредствено преди да постъпят в първи клас.

За реализирането на този проект, Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент е сключила Споразумение за финансиране № РД 09-87 от 05.07.2011 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 724 530 лева. Конкретно за услугата „Лятно училище” ще бъдат разходвани около 5 500 лв.

 

 

About the Author :