Лятно училище в Общностен център Ямбол

FB_IMG_1501658062170От 1 юли 2017 г. стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по Проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център-Ямбол“.

На децата за периода 01.07.- 31.08.2017 г. са осигурени безплатни обучителни пособия и храна.

FB_IMG_1501658206930Дейността е насочена към деца на възраст между 5 и 7 години членове на семейства от уязвими групи и цели увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас, а по-малките деца да се стимулират и да се насочат към редовно посещаване на предучилищните групи в детската градина.

 

FB_IMG_1501658256434Създаденото лятно училище доразвива и съхранява придобитите знания и социални умения в предучилищното образование или спомага да се формират такива (ако детето не посещава редовно детска градина). В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. През месец юли и месец август 2017 г. за децата в групите се организират  посещения на културни институти на територията на община Ямбол – Регионален исторически музей, Музей на бойната слава, КИЦ „Безистен“ и Възрожденски етнографски комплекс Ямбол.

В лятното училище на Общностен център – Ямбол децата играят, творят, учат и се забавляват.

FB_IMG_1501658266430 FB_IMG_1501658281137 FB_IMG_1501658313090

About the Author :