Лятна АНТИСПИН кампания 2021 г.

 

Ямбол, 17.08.2021 г.

Предоставянето на услуги за превенция, тестване, лечение и грижа за ХИВ в условията на COVID-19 продължава да бъде сериозно предизвикателство за здравните системи. Световната здравна организация oтправи предупреждение, че всяко забавяне на услугите излага допълнително уязвимите групи от населението на риск от заразяване с ХИВ. Здравните специалисти и представители на общността по целия свят правят всичко възможно, за да поддържат тези услуги живи, прилагайки иновативни начини за продължаване на грижите в условията на COVID-19.

В тази връзка, в национален мащаб, от Министерството на здравеопазването се организира кратка лятна АНТИСПИН кампания в периода 16.08. – 20.08.2021 г.

През  този период ще работят кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Хасково, при спазване на въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за COVID-19.

Кабинетите  предлагат консултации по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално преносими инфекции и изследване за ХИВ с бързи тестове.

Младежката организация на БЧК е партньор на Министерството на здравеопазването в реализацията на Националната АНТИСПИН кампания от началото на 90-те години, като са осъществявани множество и разнообразни инициативи. Целта е да се насочи общественото внимание и повишаване информираността на младите хора и хората в риск, относно начините на предаване и предпазване  от инфекцията от една страна, а от друга,  да бъдат мотивирани  да пазят собственото си здраве и това на партньорите си.

В условията на пандемия и повишен риск от заразяване с COVID – 19, всички дейности, осъществявани от Ямболската червенокръстка  организация са съобразени с въведените противоепидемични мерки.

В тази връзка и за да се гарантира в максимална степен безопасността на гражданите, Лятна АНТИСПИН кампания 2021 г. ще  се проведе в електронна среда. Всеки ден до 20 август 2021г. ще предоставяме ценна информация за важността от безопасно сексуално общуване и превенция на рисковото сексуално поведения.

Използваме повода да информираме и да напомним, че БЧК е предоставила възможност за провеждане на он-лайн обучения и курсове по темите „Превенция на ХИВ/СПИН“, „Превенция на сексуално-рисково поведение“, „Умения за живот“, „Основен курс по първа долекарска помощ за всички“ и други, в електронната платформа на организацията на адрес:

https://e-training.redcross.bg/

About the Author :

Leave a reply