Лятна академия за доброволци

akadСтели Джамбазова, Тина Бахарова и Денис Колев, доброволци от Български младежки Червен кръст – Ямбол участваха в лятната академия за доброволци на БМЧК от цялата страна. Академията протече под мотото на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец „Моята червенокръстка история”. Идеята е, че всеки има своята червенокръстка история като доброволец, като човек, получил помощ и подкрепа от организацията или вдъхновен от нейните каузи. В написването на част от тази глобална червенокръстка история, която ни обединява в едно голямо семейство, участваха и доброволците на БМЧК, служители и симпатизанти на младежката организация.

По време на първите 3 дни от Академията участниците бяха разпределени в 5 обучителни модула по традиционни и по-малко традиционни за организацията теми – Превенция на ХИВ/СПИН, Превенция на зависимости, с гост-лектор д-р Николай Томов, Работа с деца от уязвими групи и социално-помощна дейност, Здравословно хранене и здравословен начин на живот и Превенция на насилието. През останалото време доброволците имаха възможност да се включат в забавни ателиета по интернет пространство, музика, танци, театър, театър на модата и приложни изкуства.

„Академия за доброволци 2014” представляваше и една своеобразна обиколка на света посредством тематични дни, посветени на различните географски зони на МФЧК/ЧП. За да напишат заедно продължението на своята червенокръстка история, всяка сутрин участниците получаваха мисия – да опознаят Зоната, различните й дейности и червенокръстките истории. Тези мисии ги изправиха пред различни предизвикателства, които трябваше да преодолеят заедно чрез креативност, логическо мислене и работа в екип. В момента доброволците от БМЧК –Ямбол, които участваха в Академията имат ангажимент да изготвят план за работа по темите от обучителните модули, в които са участвали, а именно: Работа с деца от уязвими групи и социално-помощна дейност, Превенция на зависимости и Здравословно хранене и здравословен начин на живот. Целта е натрупаните знания у доброволците по време на лятната академия да бъдат разпространени сред по-широк кръг от деца и младежи в област Ямбол.

About the Author :