Любомир Котев с нова книга

Ямбол, 23.05.2023 г.

Издателство „Захарий Стоянов” пусна от печат  новата книга на писателя Любомир Котев ””Затвори”или българщината”. Новата книга е част трета от труда от 1400 страници „Записки върху записките”. В нея известният литературен критик, белетрист и народопсихолог продължава разсъжденията си за жанровата спецификация  на „Записки по  българските въстания” подета в част втора „ Романът на  Захарий”, като акцентът този път е върху  интерпретациите на Захарий Стоянов върху българския национален характер.

Според автора Захарий Стоянов е най-значимият български народопсихолог и  замисълът му да напише „Записки върху записките ” е бил първоначалният му стремеж към открояването тъкмо на този му принос. Впоследствие изключителната личност на един от най-видните български националреволюционери, участникът  в големите български въстания, при които е най-близкият човек  до водителите им – Стамболов и Бенковски, осъществителят на Съединението, което е негова заслуга, вдъхновеният строител на нова България, когато отново е най-близък до Стефан Стамболов, кара автора  да открие истинския мащаб на тази изключителна личност и разсее наслоените през годините тенденции, обезценяващи житейския подвиг заблуди.

Освен това Любомир Котев показва и доказва, че Захарий Стоянов е най-значимият български журналист в историята на журналистиката ни изобщо – кореспондент на „Таймс”, канен от всички най-авторитетни вестници изобщо. Неукият уж илитерат  от „мечкадарското ” село Медвен, оказва се е един от най-значимите ни белетристи, създал многопластова литературна творба, която гравитира към модерния роман или антиромана, която по същество е раблезиански роман, във време когато шедьоври на българската литература са нескопосани домашни текстове като „Изгубена Станка”на Илия Блъсков и „Нещастно фамилия” на Васил Друмев.

Любомир Котев пише трилогия със значителен обем, защото внимателният анализ на живота и творчеството на Захарий Стоянов го кара непрестанно да открива и преоткрива както гениалната му личност, така и  изключителното му като смисъл и естетика творчество.

About the Author :