Любомир Котев: Калин Ангелов е завършен и цялостен художник с категоричен и оригинален натюрел

Много се радвам, че в това страшно и странно, объркано време има кой да мисли за изкуство, има кой да прави изкуство, има почитатели на изкуството. Радвам се, че толкова много хора са дошли днес тук да уважат Калин и изкуството, че е била възможна тази изложба и че всички ние, човечеството, не се предаваме в един момент, когато според мен лично само духовността може да спаси светът.

Аз мисля, че алтернатива на това, което преживяваме всички, е тъкмо духовността и този прекрасен имагинерен и реален, по-истински от истинския свят на изкуството.

Аз съм открил много изложби на Калин Ангелов и познавам творчеството му още от първите негови творби и отдавна съм бил щастлив да забележа и отбележа туй че той съумява да изгради през времето един свой собствен категоричен стил и съумява да го отстоява през времето напук на естетическата разюзданост на постмодерните времена. Казвам напук на естетическата разюзданост заради туй, че неговите произведения звучат по-скоро класически, отколкото ярко модерно. Всъщност творчеството на Калин Ангелов е една много интересна алтернатива на постмодернистичните търсения. Една друга различна модерност, един стремеж да се противопостави на крайния, насилен, разюздан, необоснован, маниерен и претенциозен експеримент. Традиция, която е облагородена, извисена, одухотворена, от една премерена деформация, от един особен ракурс. Всеки може да забележи, че колоритът в картините на Калин Ангелов е премерен, че техниките са леко тенденциозни, че деформацията също е доста премислена и премерена. Всичко това създава илюзията за класически рисунък, а всъщност е един наистина модерен рисунък, но това е различна модерност, лишена от претенциозността и имагинерността на много днешни художници, които искат лесно да смаят света с причудливи експерименти. Мисля, че тъкмо тази уравновесеност и премереност на картините на Калин постига тяхното по-цялостно звучене, тяхната задушевност, тяхното въздействие.

Петко Йорданов каза, че се открояват натюрмортите, аз мисля, че са много силни и пейзажите и това никак не е случайно. Този негов възглед за изкуството му помага да пресътвори нашия свят. Тъкмо заради туй, най-категоричните му изяви са пейзажи и натюрморти, но не бива да пропуснем и неговите портрети, които са точни, но и пълни с настроение, с характер.  Калин Ангелов вече завършен и цялостен художник със свой собствен стил, с категоричен натюрел, който е запомнящ се и оригинален във време, когато всички се напъват да бъдат модерни по най-лесния начин.

Думи на Любомир Котев за Калин Ангелов при откриване на изложбата му

About the Author :