Лъсна качеството на ремонтите в Ямбол

ch 1Качеството на ремонтите с европейски средства отново лъсна в Ямбол.

Един проливен дъжд на 16 май  показа на всички колко качествен е ремонтът на продължението на ул. „Г. С. Раковски”. За отрицателно време новата част на улицата се напълни с вода и хората находчиво я нарекоха река Раковски. Че проблем с отводняването има, е ясно на всеки, защото ако нещата опираха само до количеството дъжд, същото щеше да се случи и в другата част на ул. „Раковски”, която беше ремонтирана първа, а там наводнение нямаше. Явно отводняването на новата част не е изпълнено така, както трябва, и затова при дъжд потичат кални реки.

ch 2Отново през май паднаха и плочки от колоните в парка, ремонтирани по проекта за реконструкция на градинския мост. Фирмата изпълнител уж побърза да замаже положението и да ги залепи, но ремонтът на ремонта е толкова грозен, че няма как да не възмути ямболци.

Странно съвпадение се забелязва и в двата проблемни обекта и то е в изпълнителя.

Ремонтът на градинския мост, който е в размер на 465 494 лв., беше изпълнен от сливенската фирма „Гео Кри”.

Същата фирма беше и новият участник в консорциум „Строй груп”, който изпълни ремонта на продължението на ул. „Г. С. Раковски” за 3,8 млн. лв.

По-странно е и друго – тази фирма е избрана за изпълнител на изграждането на пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод „Баумит” за 636 067 лв., като точно тези два обекта – ремонтът на ул. „Г. С. Раковски” и на градинския мост и пространството след него, са посочени в документацията като доказателство, че е изпълнила поне един сходен обект, т. е . те са „визитната” картичка на фирмата, доказваща възможностите й.

Явно тази фирма е сред „правилните”, защото тя ще изпълнява и обществената поръчка за новата покривна конструкция на бившата сграда на Общински детски комплекс за 311 857 лв., а 2016 г. е била изпълнител на основния ремонт на покрива на гаражите на Музея на бойната слава  за 243 033 лв.

Натрапващата се повторяемост на едни и същи изпълнители в община Ямбол показва тенденция, но най-лошото е, че когато избираш по този начин фирмите, после е трудно да ги контролираш. А резултатът от подобни обществени поръчки е видим за всички ….

Диана Иванова

 

About the Author :