Лозенец против възстановяването на контролираните взривове от 1 април

baza_Marash_1Кметът на общината Митко Андонов изпрати протестно писмо във връзка с постъпило в община Стралджа уведомление  № 174 от 27. 03. 2014 г. на „Милитъри продакшън”ЕАД с което се уведомява, че от 1. 04. 2014 г. на територията на база „Стралджа- Мараш” ще се извършват контролирани взривни работи. Писмото е изпратено до министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, председателя на Комисията по вътрешен ред и сигурност към НС Атанас Мерджанов, с копие до областния управител, директора на ОД на МВР Ямбол, „Милитъри продакшън” ЕАД и кмета на с. Лозенец. В него се припомня инцидента от 5. 06. 2012 г. в базата със загинали и  ранени и много щети. Кметът информира за протестите на с. Лозенец за прекратяване дейността на предприятието и течащата към момента процедура по преразглеждане  Разрешително № 158 от 6. 12. 2010 г. по чл.104 от Закона за опазване на околната среда на предприятие с висок рисков потенциал, чийто оператор е „Берета трейдинг” ЕООД. Заедно с това със свое решение  Общински съвет прие и изпрати  до министъра на МОСВ становище, с което се настоява  министерството да откаже  издаването на разрешително за базата.

В едномесечен срок на обявения обществен достъп до документацията за преразглеждане  на разрешителното, г-н Андонов организира среща с жителите на с. Лозенец и Инициативния комитет. Всички изказали се по време на срещата бяха критични и категорични в исканията си за недопускане на каквато и да е дейност, свързана с взривни вещества и боеприпаси в база „Стралджа-Мараш”. В своето писмо до институциите г-н Андонов напомня и това, че в общината са постъпили  становища от заинтересованите страни – „Булгартрансгаз” ЕАД, „ВиК” ЕООД Ямбол, Туристическо дружество „Кале”, местни земеделски кооперации и др. Всички становища са отрицателни по отношение продължаване дейността на базата.

Спазвайки едно от основните задължения на кмета за осигуряване безопасността и сигурността на жителите на общината, г-н Андонов се обръща към гореспоменатите институции за вземане спешни мерки за определяне на друга площадка, на която да се извърши обезвреждане  на събраните след взривовете от 5. 06. 2012 г. взривни вещества и боеприпаси.

„С оглед създалата се обстановка, настоявам контролираните взривове, определени да започнат на 1. 04. 2014г. в база „Стралджа-Мараш”, да бъдат спрени!”, категоричен е г-н Андонов.

About the Author :