Липсата на доверие спъва решаването на въпроса с бюджета на “Тунджа”

DSC08791В изначалния въпрос кое е първо кокошката или яйцето се превърна спорът между общинските съветници от ГЕРБ и подкрепящите ги от ЗС „Ал. Стамбоолйски“ за това има ли приет бюджет община „Тунджа“, или няма. Твърдението на съветниците, които в момента са мнозинство в местния парламент, е че бюджет има още от 27 януари и тъй като кметът изрично при оспорването му в Ямболски административен съд не е поискал предварителното спиране на решението на съветниците то продължава да бъде в сила, докато съдът окончателно не ес произнесе за неговата законосъобразност.

Позицията на кмета Георги Георгиев и на общинска администрация е, че още с връщането на решението за ново разглеждане от съветниците е задействана процедура по оспорване и на практика няма приет бюджет.

DSC08793Този възникнал за първи път в историята на община „Тунджа“ казус няма шанс да бъде решен, поне до произнасянето на съда, защото всяка от страните си държи на своето или се отклонява в страни от същественото.

Общинските съветници от ГЕРБ в община „Тунджа“ и съветниците Георги П. Георгиев и Иван Георгиев днес – 28 март, отново дадоха пресконференция, за да алармират, че кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев нарушава бюджетната дисциплина и според тях спекулира с процедурни хватки, за да не изпълнява гласувания от Общинския съвет бюджет за 2016 г. Те заявиха, че поведението на кмета е абсолютно неприемливо и безотговорно с оглед интересите на общината и осигуряване нормалното й функциониране. В същото време обаче избягнаха пряк отговор на въпроса защо не приемат неговото предложение първо да приемат бюджета, както той го е внесъл и още в същата сесия като втора точка да гласуват актуализация, която изцяло да е съобразена с техните искания. Според тях нямало гаранция, че това ще стане въпреки обещанията на кмета, защото макар и да се гласува в дневния ред предварително, Георги Георгиев можел да я оттегли преди да бъде гласувана. От думите им стана ясно, че явно доверие между тях няма.

Община Тунджа има приет бюджет още от 27 януари, но кметът нито го е внесал в Министерство на финансите в установения едномесечен срок, нито го изпълнява, обясниха представителите на ГЕРБ Атанас Христов и Димитринка Димитрова. Те цитираха писмо от зам.-финансовия министър Кирил Ананиев до кмета на общината и председателя на ОбС, в което изрично се посочва, че в такива случаи става дума за нарушение на финансовата дисциплина. Община Тунджа е поставена в списък с още 7 общини в страната, които не са предоставили все още бюджетите си в МФ и Сметната палата.

По този повод председателят на ОбС – Тунджа Георги П. Георгиев представи пред медиите отговор, адресиран до финансовия министър и Сметната палата, в който се иска информация дали приетият с гласуваните на сесия промени бюджет е пречка той да бъде внесен в МФ, както и фактът, че той е оспорван от кмета в съда. В  изпратеното писмо се настоява още в случай на констатиране на нарушения на кмета относно задълженията му по приемането и изпълнението на общинския бюджет, да бъдат изпратени указания за довършване на бюджетната процедура и потърсена отговорност на виновните длъжностни лица.

Общинските съветници бяха категорични, че оспорването на решението не спира неговото изпълнение. Недопустимо е кметът и администрацията да не се съобразяват с волята на Общинския съвет и да блокират изпълнението на основния финансов инструмент, казаха те и изразиха опасение, че времето вече се стопля, а неприемането на бюджета бави планираните ремонти и подобрения в инфраструктурата по селата.

В същото време пресконференцията отново показа, че никой от тяхна страна не е готов на отстъпки и държат нещата да се случат, както те искат.

About the Author :