Лион се съизмерва с „Тунджа” по социална политика

DSC02928Сравнение на социалните политики, провеждани във втория по големина град на Франция – Лион и община „Тунджа” направи на среща с ръководството на община „Тунджа” френската делегация, която е на посещение в рамките на проект за сътрудничество между Изтока и Запада. Проектът се изпълнява от Евросис и Фондация „Отворено общество” – Будапеща. Като част от посещението в голямата зала на община „Тунджа” се проведе дискусионен форум на тема „Консолидиране на ресурси за реализиране на социални политики и интеграционни практики в контекста на потребностите на местните общности”.

DSC02927По време на дискусията бяха представени социалните услуги на община „Тунджа”, като се акцентира на интергрирания подход в доставката на социални услуги на местното население. След форума на френските гости бяха показани центрове за предоставяне на социални услуги в общината.

Те посетиха Общностния център за деца и семейства в с. Кабиле и съпътстващите го дейности – кабинет за ранна интервенция на уврежданията, ранна детска грижа и предучилищна подготовка. По-късно посетиха и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево, където бяха представени образователни политики за превенция на ранното напускане на училище. Утре посещението продължава с работна среща на тема „Представяне на ефективни социални политики и интеграционни практики”, в която са поканени за участие община Сливен и общините от област Ямбол.

DSC02931 DSC02935

About the Author :