Лиляна Павлова: Ямбол ще успее да довърши проектите си по ОП „Регионално развитие”

???????????????????????????????„Идвам от Ямбол, където минахме да видим извършващите се дейности по двата проекта, които финансираме – това е инвестиция от 10 млн. лв., която сме предоставили на Ямбол”, каза регионалният министър Лиляна Павлова  на въпрос за проектите на Ямбол.  Тя допълни: „Това са 5 млн. лв. , с които финансираме реновирането и обновяването на туристическата атракция – т. нар. Безистен, една наистина изключително важна сграда в центъра на града, която се допълва с инвестицията за подновяване на градската среда с още 5 млн. лв., така че 10 млн. лв. за облагородяване на пешеходната  част, на централната градска част на Ямбол, обвързано и с туристическите атракции. Проектите ще могат да бъдат изпълнени в срок и с това да постигнем промяна на облика, на центъра на града и на туристическата атракция, с която да доведем повече туристи.

Важно е, че в този Безистен, който е разделен на три нива – минало, настояще и бъдеще, има експонати, които станаха достояние благодарение на строителството на магистрала „Тракия”. Благодарение на разкопките там част от експонатите, които са археологическа ценност, бяха предоставени чрез направената инвестиция от Агенция „Пътна инфраструктура”. При разкопките беше открита част от златно венче, което е експонирано в Безистена. Това е едно добро съчетание и допълване между стротелството на инфраструктурни стратегически пътни обекти, между проекти, облагородяващи градската част и експонирането по един добър начин на културно-историческото наследство”.

Министърът обобщи: „За 7 години Оперативна програма „Регионално развитие”  заедно с програмите за трансгранично сътрудничество инвестирахме 3,5 млрд. лв. в общините, в градовете за промяна облика на градската среда”.

About the Author :