ЛИДЛ открива най-голямата инвестиция в община „Тунджа”

zx620_2605074На 28 юли ЛИДЛ – България ще открие официално втория си логистичен център в тунджанското село Кабиле край автомагистрала „Тракия”.

Инвестицията е за над 80 млн. лв. и ще осигури 150 работни места, поне половината от които са на местни хора от община „Тунджа”.

Това е не само най-голямата инвестиция на територията на община „Тунджа”, но и най-голямата в региона. Центърът е с площ 200 000 кв. метра и се нарежда в топ 10 на най-модерните логистични центрове в Европа.

Официалното откриване се случва за по-малко от 2 години от първата копка, но реално, за да стане факт то, има над 10-годишен подготвителен период от страна на община „Тунджа” и съдействие на държавата.

Тази инвестиция е и красноречив пример какви добри неща могат да се случат за региона, ако община и държава насочат усилията си в една посока.

Първата крачка, за да я има индустриална зона „Кабиле”, където сега се помещава логистичният център, е разработването на Общия устройствен план на общината, в който е заложена и зоната. Планът е изготвен още през 2006 г., а през 2009 г. е приет от Общинския съвет.

Общината успя да спечели и през 2010 г. успешно да изпълни проект по програма ФАР „Водоснабдяване на Индустриална зона с. Кабиле” за 1 074 000 лв., с което успя да изгради водопровод и да осигури водоснабдяване на зоната, а като вторичен ефект беше подобрено и водоснабдяването на околните села.

Приносът на държавата за тази голяма инвестиция е в това, че заради индустриална зона „Кабиле” и Националния археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле” беше направен специален пътен възел на Автомагистрала „Тракия”, с което на територията на община „Тунджа” реално има две отбивки от магистралата – край Хаджидимитрово и край Кабиле. Довършването на автомагистралата също изпълни със смисъл инвестицията около индустриалната зона и затова тя стана реалност.

Решителна крачка към реализацията на тази инвестиция беше закупуването на земята през март 2014 г., което беше и най-крупната сделка за покупка на поземлен имот на територията на общината за над 1,9 млн. лв.

Инвестиция от подобен ранг води и до допълнителни приходи – над 200 000 лв. беше платеният данък за придобиване на недвижимо имущество, а отделно след откриването на логистичния център и декларирането му общината ежегодно ще получава близо 70 000 лв. данък сгради за имота.

Откриването на най-голямата инвестиция има и вторични ползи за общината, защото зоната става все по-атрактивна.

Преди няколко седмици друг инвеститор закупи общински парцели с площ 26 дка за складова база до индустриална зона „Кабиле”, проявени са и други инвестиционни интереси в този район, което доказва, че политиката на общината за обособяване на тази индустриална зона е била далновидна и правилна.

Общината работи и по реализацията на индустриална зона Хаджидимитрово, която се намира край пътния възел на автомагистрала „Тракия”. Друга индустриална зона, която има потенциал да се развие, е в района на село Окоп до първокласния път от ГКПП „Лесово” до пътен възел „Петолъчката”.

Диана Иванова

 

 

 

About the Author :