Либерализацията на тока няма да доведе автоматично до по-ниски цени

DSC06315От началото на следващата година предстои да се въведе либерализация на пазара на електроенергия и за битовите потребители, но това не означава автоматично намаление на цените на тока, стана ясно на срещата в областна администрация, която е част от информационната кампания за пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. Тя се организира от Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Български енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, Енергийния системен оператор. В нея участват и представители на електроразпределителните дружества, за Ямбол това е „EVN Електроразпределение”.

На срещата стана ясно още, че преминаването към свободен пазар на електроенергията, предстои да се случи поетапно от началото на следващата година, когато бъдат съгласувани универсалните товарни профили.

Идеята на либерализацията най-общо е, че след въвеждането й битовият клиент ще може да избира търговец на ел. енергия, но мрежата, по която тя ще се доставя, остава същата. Затова и сега във фактурите има цена за пренос и цена на ел. енергията. След въвеждането на либерализацията Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя само цени за пренос, но не и цени на ел. енергията, като идеята е свободният пазар евентуално да наложи по-ниски и конкурентни цени.

Оказа се, че търговецът ще плаща т. нар. цена задължения към обществото, в която влизат влички договори, които оскъпяват ел. енергията – с ВЕИ и с двете американски „Марица изток”, което на практика означава, че те отново ще се калкулират в цената на тока. Единственият вариант за сваляне на цената на ел. енергията за крайния потребител е, ако търговецът успее да договори по-големи отстъпки от производителя.

От „EVN Електроразпределение” обясниха, че след въвеждане на либерализацията всеки клиент ще може да избира търговец на ток, като процедурата е или да се договори с него и той да извърши от негово име подаването на заявление за смяна на търговеца, или сам да подаде такова заявление в офисите на „EVN Електроразпределение”, но условието е всеки клиент да се е издължил към предишния си търговец. За да не остане абонатът без ел. енергия, ако фалира търговец, например, има т. нар. доставчик последна инстанция, който ще доставя ел. енергия, но на по-висока контролирана от КЕВР цена на тока, вероятно тя ще е същата, както в момента има определена цена на ел. енергията.

Според специалистите доброто на въвеждането на либерализацията и за битовите потребители е не само възможността за конкуренция между търговците на ел. енергия, но и установяването на реалната цена на тока.

Диана Иванова

About the Author :