Летен график на детските градини в Ямбол

eb3c244e4c84c33bf4d054366e396f11Целодневните детски градини в Ямбол ще работят с нов режим през летния период. Графикът е съобразен със степента на посещаемост в градините през лятото. За периодите, в които отделни детски заведения няма да работят, на родителите е предложена алтернатива.

В ЦДГ „Радост”  през юни  в първа и втора сграда ще работят по две сборни групи. През юли детската градина ще работи с четири сборни групи във втора сграда, а при намаляване или увеличаване броя на децата, групите ще се редуцират. С четири сборни групи във втора сграда на  ще работи градината през август.

В периода 1 да 19 юни ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 7 групи, от които пет градински групи и две яслени групи. От 22 юни  до 26 юни  детското заведение  ще работи с общо 6 групи, от които четири градински групи и две яслени групи. От 29 юни  до 17 юли ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 5 групи, от които три градински групи и две яслени групи. За времето от 20 юли  до 7 август ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 2 групи. От 10.08.2015 г. до 21.08.2015 г. ОДЗ „Пламъче”  ще работи с общо 3 групи, от които две градински групи и една яслена група. От 24.08.2015 г. до 28.08.2015 г.  ще има общо 4 групи- две градински групи и две яслени.

ОДЗ „Валентина” ще работи с пълен капацитет – осем градински групи и три яслени групи през юни, с общо 6 групи през юли и с три трупи през август.

През юни ОДЗ „Свобода”  ще работи както следва:в централната сграда-три сборни  групи; във втората сграда -три сборни градински групи и две яслени групи; във филиала ще функционират трите  групи. През юли  в централната сграда ще има три сборни  групи; във филиала също три  групи, а втората сграда ще бъде затворена. За работещите родители на децата от затворената сграда през този период са предложени за ползване другите сгради на детското заведение. През август  централната сграда ще бъде затворена, във втората сграда ще функционират четири сборни градински групи и една яслена група; филиалът на ОДЗ  ще бъде затворен. През този период ще бъде предложена за ползване втората сграда на детското заведение.

ЦДГ „Слънце” ще работи през юни с осем групи, а през юли  и август с по четири групи.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Целодневни детски градини/ Обединени детски заведения Организация на работа в ЦДГ и ОДЗ през м.юни 2015 г Организация на работа в ЦДГ и ОДЗ през м.юли 2015 г. Организация на работа в ЦДГ и ОДЗ през м.август 2015 г.
ЦДГ № 3 „Радост” През м. юни детската градина ще работи както следва:

– в първа сграда ще функционират две сборни групи;

– във втората сграда на ДГ ще

функционират две сборни групи.

През м. юли ДГ ще работи с четири сборни групи във втора сграда на  детското заведение – при намаляване или увеличаване броя на децата, групите ще се редуцират /І-ва сграда на ДГ ще бъде затворена през летния период, като децата от І-ва сграда ще бъдат пренасочени за посещение във ІІ-ра сграда на ДГ/. През м. август ДГ ще работи с четири сборни групи във втора сграда на  детското заведение – при намаляване или увеличаване броя на децата, групите ще се редуцират /І-ва сграда на ДГ ще бъде затворена през летния период, като децата от І-ва сграда ще бъдат пренасочени за посещение във ІІ-ра сграда на ДГ/.
ОДЗ „Пламъче” От 01.06.2015 г. до 19.06.2015 г. ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 7 групи, от които пет градински групи и две яслени групи;

От 22.06.2015 г. до 26.06.2016 г. ОДЗ „Пламъче”  ще работи с общо 6 групи, от които четири градински групи и две яслени групи.

От 29.06.2015 г. до 17.07.2015 г. ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 5 групи, от които три градински групи и две яслени групи;

За времето от 20.07.2015 г. до 07.08.2015 г. ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 2 групи, от които една градинска група и една яслена група.

От 10.08.2015 г. до 21.08.2015 г. ОДЗ „Пламъче”  ще работи с общо 3 групи, от които две градински групи и една яслена група.

От 24.08.2015 г. до 28.08.2015 г.  ОДЗ „Пламъче” ще работи с общо 4 групи, от които две градински групи и две яслени групи.

ОДЗ „Валентина” ОДЗ „Валентина” ще работи с пълен капацитет – осем градински групи и три яслени групи. ОДЗ „Валентина”  ще работи с общо 6 групи, от които четири градински групи и две яслени групи. ОДЗ „Валентина”  ще работи с общо 3 групи, от които две градински групи и една яслена група.
ОДЗ „Свобода” ОДЗ „Свобода” ще работи както следва:

– в централната сграда ще функционират три сборни  групи;

– във втората сграда на ОДЗ ще

функционират три сборни градински групи и две яслени групи;

– във филиала ще функционират трите  групи/ 1 яслена група и 2 градински групи/.

 

ОДЗ „Свобода” ще работи както следва:

– в централната сграда ще функционират три сборни  групи;

– във филиала ще функционират трите  групи/ 1 яслена група и 2 градински групи/.

-втората сграда на ОДЗ ще бъде затворена;

За работещите родители на децата от затворената сграда на ОДЗ, които нямат алтернатива за обгрижване на децата им през този период са предложени за ползване другите сгради на детското заведение.

ОДЗ „Свобода” ще работи както следва:

– централната сграда ще бъде затворена;

-във втората сграда на ОДЗ ще функционират четири сборни градински групи и една яслена група;

– филиалът на ОДЗ  ще бъде затворен.

За работещите родители на децата от затворените сгради на ОДЗ, които нямат алтернатива за обгрижване на децата им през този период е предложена за ползване втората сграда на детското заведение.

ОДЗ „Щастливо детство” От 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г. ОДЗ „Щастливо детство” ще работи с пет смесени градински групи и три яслени групи /при намаляване броя на децата ще се работи с четири градински групи/. От 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. ОДЗ „Щастливо детство” ще работи с две дежурни групи в централната сграда – една яслена група и една градинска група /за този период се затваря сграда № 2-яслената сграда/.

 

От 03.08.2015 г. до 11.09.2015 г. ОДЗ „Щастливо детство” ще работи с четири смесени градински групи и три яслени групи, като през този период ще работят и двете сгради на детското заведение /при намаляване броя на децата групите ще се редуцират/.
ЦДГ № 17 „Слънце” От 01.06.2015 г. до 30.06.2015 г. ДГ ще работи със осем сборни групи. От 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. ДГ ще работи с четири сборни групи. От 03.08.2015 г. до 31.08.2015 г. ДГ ще работи с четири сборни групи.
ОДЗ „Люляците” ОДЗ „Пролет” ще работи с общо 5 групи, от които четири градински групи и една яслена група.

 

ОДЗ „Пролет” ще работи с общо 4 групи, от които три градински групи и една яслена група.

 

ОДЗ „Пролет” ще работи с общо 4 групи, от които три градински групи и една яслена група.

 

ЦДГ № 20 „Червената шапчица” През м. юни 2015 г. ще работят и двете сгради на ДГ с общо 7 групи, както следва:

– в централната сграда ще функционират пет сборни групи;

– във втората сграда на ДГ ще функционират две сборни групи.

 

През м. юли 2015 г. ДГ ще работи както следва:

– централната сграда, ще бъде затворена

/за тези родители, които нямат алтернатива за обгрижване на децата им през този период е предложена за ползване втората сграда на ЦДГ № 20 „Червената шапчица”/;

– във втората сграда на ДГ ще функционират четири сборни групи.

През м. август 2015 г. ДГ ще работи както следва:

– в централната сграда ще функционират четири сборни групи;

–  втората сграда на детската градина ще бъде затворена / за тези родители, които нямат алтернатива за обгрижване на децата им през този период е предложена за ползване централната сграда на ЦДГ № 20 „Червената шапчица”/.

ЦДГ № 22 „Биляна” Детската градина ще работи както следва:

– в сграда № 1 на ЦДГ „Биляна” ще функционират четири сборни групи;

– втората сграда на ДГ  ще  бъде затворена.

Детската градина ще работи както следва:

– в сграда № 1 на ЦДГ „Биляна”  ще функционират три сборни групи;

– втората сграда на ДГ  ще  бъде затворена.

Детската градина ще работи както следва:

– в сграда № 1 на ЦДГ „Биляна”  ще функционира една дежурна група;

– втората сграда на ДГ  ще  бъде затворена.

 

 

 

 

 

 

About the Author :