Летен график на детските градини в “Тунджа”

Г Р А Ф И К 

на дните, през които детските градини на територията на община „Тунджа” няма да работят с деца

за периода 01.07.2016 г. – 31.08.2016 г.

 

   

Детска градина

не работи от – до вкл.

1. ОДЗ “Дечка Сюлемезова”, с.Веселиново

18.07. – 19.08.2016 г.вкл.

1.2 група с.Чарган

18.07. – 19.08.2016 г. вкл.

2. ОДЗ ” Изворче”, с. Кабиле

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

2.1. група с.Безмер

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

2.2. група с.Дражево

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

2.3. групи с. Хаджидимитрово

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

3. ОДЗ “Щурче”, с. Кукорево

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

3.1. група с.Козарево

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

3.2. група с.Окоп

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

3.3. група с.Победа

18.07. -31.08.2016 г. вкл.

4. ЦДГ “Звездица”, с.Скалица

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

4.1. група с.Ботево

25.07. – 31.08.2016 г. вкл.

4.2. групи с.Бояджик

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

4.3 група Роза

08.08. -31.08.2016 г. вкл.

5. ОДЗ “Кольо Тенев”, с.Тенево

25.07. – 26.08.2016 г. вкл.

5.1. група Генерал Инзово

01.08. -31.08.2016 г. вкл.

5.2. група Крумово

25.07. – 26.08.2016 г. вкл.

5.3. група Маломир

01.08. -19.08.2016 г. вкл.

About the Author :