Лекция за зависимостите

тмс1Даниела Иванова, доброволец на БМЧК Ямбол изнесе лекция на тема «Превенция на зависимостите» на ученици от ПГ по Земеделие «Хр. Ботев» – Ямбол. Учениците бяха запознати с групи психоактивни вещества, история и въздействия на всяко едно психоактивно вещество върху човека – ефект и рискове. Темата предизвика интерес, след приключване на лекцията се обсъдиха въпроси, възникнали по време на представянето й, свързани с опасностите за човека след употребата на психоактивни вещества.

тмстмс3

                                                                     Г.  Георгиева

About the Author :