Курс по първа помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 5 април 2014 г. в Комплекса за социални услуги в Ямбол се проведе обучение по първа долекарска помощ на работното място за служителите от Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Чрез тази форма на обучение тринадесет души имаха възможност да усвоят основни техники по оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа. Основен акцент бе поставен върху оказването на първа помощ на деца и младежи с различни увреждания (физически и ментални), имайки предвид целевата група от деца и младежи, ползващи  услугите, предоставяни в Дневен център „Дъга”. Това  от своя страна дава възможност на служителите да придобият допълнителна компетентност и да реагират адекватно, оказвайки първа долекарска помощ на пострадало дете до пристигането на специализиран медицински екип.   Обучението се проведе от д-р Панайот Попов, обучител по ПДП към БЧК – Ямбол. Всички участници получиха удостоверения за преминат  курс, връчени от инж. Митко Филипов-директор на ОС на БЧК-Ямбол.

Добриела Праматарова

About the Author :