Курс по първа помощ на работното място

IMG_20151212_102136На 12 декември 2015г. в град Болярово се проведе поредния курс по първа помощ на работното място. Обучението се реализира по предложение на БЧК-Ямбол и имаше за цел участниците – служители от администрацията на община Болярово да придобият знания и практически умения по оказване на първа помощ, като по този начин се повиши тяхната компетентност и готовност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа. Общият брой на обхванатите е 13.

IMG_20151212_124952Водещ обучител бе д-р д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ към БЧК-Ямбол.   В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

IMG_20151212_125647

Добриела Праматарова

About the Author :